ဆရာမ ဒေါက်တာမိုးမိုးခိုင်မှ ဇနကပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်း
ဆရာမ ဒေါက်တာမိုးမိုးခိုင်မှ ဇနကပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် အလှုငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း